Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     
     
Výučba
     
     
     
Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Jelšovce pre účely pozemkových úprav
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Research of traffic conditions in cadastral area Jelšovce for the purpose landscape consolidation
Abstrakt:
Final work solve research of traffic conditions in village called Jelšovce for needs landscape consolidation. By the research of traffic conditions we detected actual state in existing roads in a planning area and we were analyzing roads by their aspect of marking whether it is field roads, forest roads, local comunications and national roads. Then we identificated shield of each road and we meassured width of roads, we observed accompanying vegetation and drainage of communications. Also we suggested technical state of each communication. Meassured dates od each field road were included in category of field roads with suggested speed. As well we detected roadside objects and it were characterized by its aspect of technical state. We reviewed technical status of every communications and roadside object too. Results of work are total overview of existing communications that are noted in the end of the work.
Kľúčové slová:traffic, landscape consolidation, roads

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene