Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty          Výučba
     
Záverečná práca     
     Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Oponice pre účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Dominika Jančovičová
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Oponice pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom vedľajšej poľnej cesty v zadanom katastrálnom území. Hlavným cieľom je vypracovanie projektu, ktorého súčasťou bude výkresová dokumentácia. V úvodnej časti sa čitateľ oboznámi s teoretickým výkladom danej problematiky. Ostatné kapitoly popisujú konkrétny postup a zásady, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou samotného návrhu. Návrh poľnej cesty prihliada na finančné možnosti a snaží sa o čo možno najoptimálnejší návrh s prihliadnutím na prípadnú budúcu realizáciu cesty.
Kľúčové slová:
zemné práce, návrhová rýchlosť, vedenie trasy cesty, návrh poľnej cesty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene