Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty
     
Absolvent
     
     
Závěrečná práce     
     Publikace     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Prieskum eróznej ohrozenosti a návrh protieróznych opatrení v katastrálnom území Mníchova Lehota
Autor:
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Exploration erosion endangerment and draft anti-erosion measures in the cadastral area Mnichova Lehola
Abstrakt:
This diploma work is concentrated on research of threatening soil by water erosion in disrtict of Mnichova Lehota(Trenčín) and the design and measures which could be avoided by the deteriorating state of soil quality because of the impact of water erosion. In the theoretical part of the work is elaborated a detailed characteristics of water erosion and the factors influencing it. There is also elaborated detailed characteristics of water erosion, methods findings the intensity of water erosion, anti-erosion measures design options as well as the detailed characteristics the area of interest. The main part of the thesis is focused on the assessment of the vulnerability of soil water erosion based BPEJ (orientation assessment), as well as detailed survey of soil water erosion vulnerability based on the universal soil loss equation (Wishmeier-Smith, 1978). In the next part of the work was discovered knowledge necessary to process and classified into different classes SEOP by STN 75 4501 in order to identify locations theatened or not threatened. The following are the threatened locations drafted the anti-erosion measures for improvement of soil from water erosion vulnerability. In conclusion, this work is a brief summary of the resulting knowledge comparisons calculated according to degree of endangerment as well as recommendations for the future to avoid deterioration of soil quality unprofessional land management.
Klíčová slova:wind erosion, erosive process, potential erosion, real erosion, tolerated soil loss, soil threatening, water erosion

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně