Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     Absolvent
     
Výučba     
     
Projekty     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Prieskum eróznej ohrozenosti a návrh protieróznych opatrení v katastrálnom území Mníchova Lehota
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Exploration erosion endangerment and draft anti-erosion measures in the cadastral area Mnichova Lehola
Abstrakt:
This diploma work is concentrated on research of threatening soil by water erosion in disrtict of Mnichova Lehota(Trenčín) and the design and measures which could be avoided by the deteriorating state of soil quality because of the impact of water erosion. In the theoretical part of the work is elaborated a detailed characteristics of water erosion and the factors influencing it. There is also elaborated detailed characteristics of water erosion, methods findings the intensity of water erosion, anti-erosion measures design options as well as the detailed characteristics the area of interest. The main part of the thesis is focused on the assessment of the vulnerability of soil water erosion based BPEJ (orientation assessment), as well as detailed survey of soil water erosion vulnerability based on the universal soil loss equation (Wishmeier-Smith, 1978). In the next part of the work was discovered knowledge necessary to process and classified into different classes SEOP by STN 75 4501 in order to identify locations theatened or not threatened. The following are the threatened locations drafted the anti-erosion measures for improvement of soil from water erosion vulnerability. In conclusion, this work is a brief summary of the resulting knowledge comparisons calculated according to degree of endangerment as well as recommendations for the future to avoid deterioration of soil quality unprofessional land management.
Kľúčové slová:
wind erosion, erosive process, potential erosion, real erosion, tolerated soil loss, soil threatening, water erosion

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene