Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
Lesson          
          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Examining traffic relations in the cadastral area of Turany
Written by (author):
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:Ing. Jakub Fuska, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Turany pre účely pozemkových úprav
Summary:Záverečná bakalárska práca analyzuje aktuálny stav dopravných pomerov mesta Turany, dokumentuje existujúcu dopravnú sieť štátnych, miestnych a účelových komunikácií a hodnotí situáciu dopravných pomerov pre účely pozemkových úprav. Práca sa zameriava na prešetrenie skutočných pomerov v extraviláne mesta. Všetky získané charakteristiky sú podrobne riešené v mapových prílohách a tiež v sumárnych zhrnutiach. Výsledky práce detailne popisujú existujúcu dopravnú sieť z pohľadu ich kategórie, a taktiež napojenie týchto účelových ciest na miestne a štátne komunikácie. Dôležitou súčasťou je vyhodnotenie súčasného dopravného systému z pohľadu funkčnosti. Výsledkom prieskumných prác v teréne a následnej analýzy je súhrnná bilancia existujúcich komunikačných zariadení a opatrení v obvode PPÚ.
Key words:
účelové komunikácie, poľné cesty, lesné cesty, dopravné pomery, projekt pozemkových úprav, dopravná sieť, pozemkové úpravy, doprava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited