Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent
     
     
Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Smrdáky pre účely pozemkových úprav
Autor:
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Smrdáky pre účely pozemkových úprav
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na rekonštrukciu poľnej cesty vo zvolenom katastrálnom území, a následnú tvorbu výkresovej dokumentácie predmetnej komunikácie. V úvodnej časti práce je popísaná teoretická časť návrhu prípadnej rekonštrukcie poľných ciest, cez charakteristiky smerového a šírkového vedenia, šírkového usporiadania cestného telesa, konštrukcie vozovkového krytu a v neposlednom rade i návrh odvodňovacích zariadení a cestných objektov. V ďalších častiach práce je stanovený cieľ, zvolené metodické postupy, ktoré je potrebné dodržiavať pri samotnej rekonštrukcii či návrhu. V hlavnej časti práce je podrobne popísaný návrh rekonštrukcie poľnej cesty. Cieľom práce je v konečnom dôsledku vytvorenie súhrnného projektového diela rekonštruovanej poľnej cesty pre účely pozemkových úprav. Práca poskytne ucelený pohľad na problematiku projektovania poľných ciest zosumarizovaný v textovej, výkresovej a hmotovej časti rekonštruovanej poľnej cesty.
Kľúčové slová:
Poľná cesta, Návrh cesty, Terénne úpravy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene