Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
     
Závěrečná práce     
     
Publikace
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Návrh poľnej cesty v k. ú. Krivá
Autor:
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Michal Löffler
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Návrh poľnej cesty v k. ú. Krivá
Abstrakt:
ČEPELOVÁ, Patrícia: Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Krivá. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav. Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.. Nitra: FZKI SPU, 2018. 100 strán a výkresová dokumentácia. Diplomová práca sa zaoberá problematikou náležitostí potrebných pre spracovanie projektovej dokumentácie doplnkovej poľnej cesty v katastrálnom území Krivá. Úlohou projektovanej doplnkovej poľnej cesty je sprístupnenie okolitých pozemkov pre poľnohospodárske mechanizmy a zahustenie už jestvujúcej sústavy poľných ciest. Poľná cesta je projektovaná pozdĺž železničnej trate v lokalite Brehy pričom prepája dve vedľajšie poľné cesty.Diplomová práca popisuje základnú problematiku z oblasti cestných komunikácií, legislatívne a metodické podklady potrebné na ich navrhnutie. Komplexnejšie sa venuje náležitostiam projektovania poľných ciest a objektov na poľných cestách, na základe technických a odborných noriem a technických prepisov. Práca ďalej popisuje metodiku práce, bližším charakterizovaním záujmového územia k.ú. Krivá a jeho prírodnými pomermi. Praktická časť sa zaoberá dôvodom výstavby, dopravným a technickým riešením navrhovanej cesty, stanovením kubatúr zemných prác, rozvozom hmôt a začlenením projektovanej poľnej cesty do krajiny
Klíčová slova:
poľná cesta, cestné komunikácie, projektová dokumentácia, legislatíva, zemné teleso

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně