Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     
     
Výučba     Záverečná práca     
Projekty          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sihelné
Autor:
Ing. Anna Laššáková
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Martina Buková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sihelné
Abstrakt:
Laššáková, Anna: Návrh poľnej cesty v k. ú. Sihelné. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav. Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD. Nitra, 2019. Vypracovaná diplomová práca sa zaoberá návrhom poľnej cesty príslušnej kategórie v katastrálnom území Sihelné, čo je jej hlavným cieľom. Aby sme návrh vypracovali čo najkorektnejšie, museli sme si naštudovať danú problematiku. Zosumarizovaním potrebných študijných materiálov sme sa zaoberali v teoretickej časti. Popisovali sme historický vývoj dopravy a delenie komunikácií. Ďalej sme sa zamerali už konkrétne na poľné cesty a tu sme rozoberali všetko, čo sa týka správneho návrhu v súlade s legislatívou a metodických podkladov, ktoré taktiež uvádzame v osobitnej kapitole. V časti materiál a metóda sa viac zaoberáme riešeným katastrálnym územím a jeho charakteristikami. Vo výsledkoch a diskusii opisujeme vykonávanie projektovej dokumentácie. Výsledný návrh novej poľnej cesty vrátane cestných objektov ako aj sprievodnej vegetácie má zabezpečiť naplnenie jej funkcie a jej čo najlepšie začlenenie sa do krajiny.
Kľúčové slová:
cesta, komunikácia, vozovka, niveleta, poľná cesta, priečny profil, pozdĺžny profil, cestné objekty, smerový oblúk

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene