Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     Absolvent     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
Autor: Ing. Zoltán Bako
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
Abstrakt:
Záverečná bakalárska práca sa zaoberá prieskumom dopravných pomerov v katastrálnom území Váhovce na účely pozemkových úprav. Konkrétnym zameraním práce sú účelové komunikácie, ako rýchlostná cesta, štátna cesta, poľné a lesné komunikácie v extraviláne obce. Prieskumom v teréne sa podrobne zistil, zameral a zhodnotil stav, dĺžka a šírka existujúcich cestných sietí v extraviláne obce. Ďalej sa zaznamenalo, či sa na komunikácii nachádza odvodnenie a sprievodná vegetácia. Následne sa získané údaje spracovali podľa jednotlivých kategórií. Výsledky analýz sú uvedené ku každej ceste osobitne a zhrnuté v samostatnom mapovom výstupe. Spracovaný prieskum dopravných pomerov je potrebné zohľadniť pri návrhu pozemkových úprav.
Kľúčové slová:
komunikácie, poľné cesty, pozemkové úpravy, prieskum dopravných pomerov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene