Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
     
     
     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:
Ing. Jakub Fuska, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Examining Traffic Relations in the Cadastral Area of Váhovce for Land Improvement Purposes
Abstrakt:
The final bachelor's thesis is aimed at the survey of traffic relations in the cadastral area of Váhovce for purpose of land-consolidation project. The main focus is on tertiary roads, f. e. highway, state route, field and forest roads in nonbuilt-up area of municipality. The research of the current traffic conditions deals with analysis of road´s state, length and width. There was also paid attention to the forms of drainage and the inherent vegetation sorrounding the roads. The measurements were processed according to indvidual categories. The results ofa nalysis are listed for every road particulary and summarized in map output. When the new land-consolidation project is created, it is recomended to take into consideration the complete analysis and surveys of traffic relations.
Kľúčové slová:
land modifications, communication, field roads, research of traffic conditions

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene