Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     Absolvent
     
Výuka
     
Závěrečná práce     
     
Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Bánov
Autor: Ing. Vladimír Živáň
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:
Ing. Adrián Tóth
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Reconstruction of the Field Road in the Cadastral Area Bánov
Abstrakt:
The diploma thesis with the name "Reconstruction of the field road in the cadastral area Bánov " is devoted to clarifying the issues related to the projected additional field road in a chosen cadastral area Bánov. The reconstruction of the field road is situated in the location of Kúty, Hruda and its building is carried out in order to fulfill the goal of securing access to adjacent land by agricultural mechanisms as well as expanding the existing field road system, as the projected field road connects the main field road with the secondary field road. The diploma thesis consists of five chapters. The first chapter describes the basic issues of roads as well as their design on the basis of certain necessary legislative and methodological documents. This chapter is focused mainly on the facts concerning the design of field roads and also the objects located on them, in accordance with the conditions contained in technical standards, professional standards and technical regulations. The second chapter contains the set of goals. In the case of the third chapter, the methodology of work is clarified through a more detailed description of the area of interest of the cadastral area of Bánov and also its natural conditions. The fourth chapter presents a practical part which contains the reasons for construction as well as other facts related to the designed field road, including transportation and technical solution, determination of cubatures in case of ground works, distribution of materials and last but not least the integration of the projected road into the local environment. The last fifth chapter summarises all the findings and results regarding the projected field road in the selected cadastral area of Bánov.
Klíčová slova:field road, road objects, landscaping, road vehicle

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně