Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     Absolvent          Záverečná práca     
     Publikácie     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Bánov
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:
Ing. Adrián Tóth
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Reconstruction of the Field Road in the Cadastral Area Bánov
Abstrakt:
The diploma thesis with the name "Reconstruction of the field road in the cadastral area Bánov " is devoted to clarifying the issues related to the projected additional field road in a chosen cadastral area Bánov. The reconstruction of the field road is situated in the location of Kúty, Hruda and its building is carried out in order to fulfill the goal of securing access to adjacent land by agricultural mechanisms as well as expanding the existing field road system, as the projected field road connects the main field road with the secondary field road. The diploma thesis consists of five chapters. The first chapter describes the basic issues of roads as well as their design on the basis of certain necessary legislative and methodological documents. This chapter is focused mainly on the facts concerning the design of field roads and also the objects located on them, in accordance with the conditions contained in technical standards, professional standards and technical regulations. The second chapter contains the set of goals. In the case of the third chapter, the methodology of work is clarified through a more detailed description of the area of interest of the cadastral area of Bánov and also its natural conditions. The fourth chapter presents a practical part which contains the reasons for construction as well as other facts related to the designed field road, including transportation and technical solution, determination of cubatures in case of ground works, distribution of materials and last but not least the integration of the projected road into the local environment. The last fifth chapter summarises all the findings and results regarding the projected field road in the selected cadastral area of Bánov.
Kľúčové slová:
field road, road objects, landscaping, road vehicle

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene