Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

          Výuka
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Marketingová komunikácia Mesta Trnava a Mesta Nitra - komparatívna analýza
Autor:
Pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Marketingová komunikácia Mesta Trnava a Mesta Nitra - komparatívna analýza
Abstrakt:
Abstrakt (v štátnom jazyku) Diplomová práca sa zaoberá témou marketingovej komunikácie v podmienkach mestskej samosprávy. Konkrétne sleduje formy a úroveň komunikácie mesta Trnava a mesta Nitra s občanmi. Cieľom práce je objasniť aktuálny stav komunikácie vybraných miest s občanmi predovšetkým prostredníctvom mestských médií. Práca vychádza z teoretických poznatkov domácich i zahraničných odborníkov na riešenú problematiku a následne ich aplikuje na podmienky trnavskej a nitrianskej mestskej samosprávy. Zohľadňuje pri tom záujem občanov na riešení a zlepšovaní mestskej komunikácie a názory občanov na formy a úroveň komunikácie v sledovaných mestách. Výsledkom spracovania diplomovej práce sú identifikované nedostatky v komunikácii miest Trnava a Nitra a dobrá prax. Tie tvoria podstatu výstupu v podobe návrhu všeobecného komunikačného modelu uplatniteľného v podmienkach slovenských miest za účelom efektívnej komunikácie mesta s občanmi. Práca podáva nielen ucelený prehľad o stave riešenej problematiky, ale jej výstup v podobe návrhu komunikačného modelu je použiteľný v praxi na efektívne riešenie marketingovej komunikácie slovenských miest.
Klíčová slova:komunikácia, samospráva, verejnosť, médiá, mesto

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně