Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty          Výuka
     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Kompetencie miestnej samosprávy a ich financovanie v oblasti školstva
Autor:
Pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Eva Ďurčanská, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Kompetencie miestnej samosprávy a ich financovanie v oblasti školstva
Abstrakt:
V súčasnosti pojem vzdelávania a výchovy v celkovom charaktere nie je nutné zdôrazňovať. Vzdelanie patrí medzi základné priority spoločnosti a je jej rozhodujúcim vplyvom smerovania v budúcnosti. Poznatky, zručnosti a návyky od ranného veku získavame v škole. V rámci našej diplomovej práce sme sa zamerali práve na školy a školské zariadenia na regionálnej úrovni. Hlavným cieľom diplomovej práce bola komparácia a analýza kompetencií miestnej samosprávy a ich financovanie v oblasti školstva. Na získavanie informácií sme aplikovali metódu analýzy textových dokumentov, metódu abstrakcie, metódu opisu, metódu komparácie, matematicko-štatistické metódy, metódu rozhovorov. Po vyhodnotení analýz sme zistili, že obce časť finančných prostriedkov určených pre školy využívajú na financovanie iných originálnych kompetencií. Napriek tomuto zisteniu školy efektívne využívajú financie a dokážu si pokryť nedostatky cez iné finančné zdroje.
Klíčová slova:
regionálne školstvo, kompetencie miestnej samosprávy, financovanie regionálneho školstva

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně