Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

     
Absolvent
     
Výuka
     
Projekty     
     
Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Podpora kultúrnych aktivít miestnou samosprávou
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Podpora kultúrnych aktivít miestnou samosprávou
Abstrakt:
Kultúra zohráva dôležitú úlohu v miestnej samospráve, pretože pomocou prvkov kultúry ako je umenie, tradície, aktivity sa formuje a rozvíja celá spoločnosť, žijúca na ucelenom území. Na to, aby sa kultúra v obci mohla rozvíjať v dostatočnej miere je potrebné ju finančne podporovať z rozpočtu mesta, dotácií a nenávratných finančných zdrojov. Cieľom práce je analýza podpory kultúry miestnou samosprávou. V práci sa venujeme definovaniu obce a jej kompetencií a kultúre, ktorú chápeme ako súčasť verejných služieb. V praktickej časti všeobecne charakterizujeme vybrané mesto, analyzujeme mesto z kultúrneho hľadiska a analyzujeme podporu kultúry predovšetkým z rozpočtu mesta. Pre analýzu sme si vybrali mesto Lučenec. Dospeli sme k záveru, že kultúrne podujatia, infraštruktúra a iné subjekty, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry v meste, sú financované predovšetkým z rozpočtu mesta Lučenec.
Klíčová slova:
obec, kultúra, podpora kultúry, verejné služby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně