Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty     Absolvent     
     
Projekty
     
     
     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Hodnotenie implementácie rozvojových stratégií Trnavského samosprávneho kraja
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Evaluation of the implementation of development strategies Trnava Region
Abstrakt:
Strategic managment is modern and dynamically developing discipline, that finds application in both public and private sector. It also takes an important place in developing regions. Development strategies of regions are the key documents, created in order to achieve social and economic development of region competitive advatages and improvment of living standards of citizens. Application of strategic documents is more important their creation. The main objective of the thesis is to evaluate the implementation of development strategies in Trnava Region. In n the first part of the thesis we described theoretical foundations of the matter, we discribed region as autonomous region as a subsystem of government its basic features, original and transferred competencies region in the areas of regional, define strategic management, strategy and its implementation. In results of the thesis we focused on basic characteristic of Region and evaluation and analysis of vision priorities and actions of individual strategic documents and their implementation through various activities. In this conclusion, we have come to the fact that the implementation of strategic documents is a very difficult process, but also the most important of all the processes of strategic management. At the end the results of the work we identified the key problems and solutions in the development, approval, implementation, monitoring and evaluation of strategic documents Trnava Region.
Klíčová slova:administrative region, regional development, strategic management, strategy, implementation

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně