Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identification number: 1603
University e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Detection of genetic polymorphism prion protein gene (PRNP) by PCR method
Written by (author): Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Department: Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Opponent:Ing. Jana Hanusová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Detekcia genetického polymorfizmu prion proteínového génu (PRNP) metódou PCR
Summary:Cieľom práce bolo identifikovať polymorfizmus PRNP génu a zistiť genotypovú štruktúru v populácii pinzgauského dobytka. Prióny sú infekčné agensy, ktoré nemajú v genóme nukleové kyseliny. Prión je schopný autoreduplikácie a je zložený takmer výhradne z izoformy normálnej bunkovej bielkoviny, ktorá sa reprodukuje neobvyklým spôsobom tým, že prevádza do svojho vlastného obrazu podobné existujúce bielkoviny zistené v rámci všetkých živých buniek. Prión je definovaný ako malá bielkovinová infekčná častica, ktorá bráni inaktivácii postupov, ktoré modifikujú nukleové kyseliny a spôsobuje prenosné smrteľné neurodegeneratívne ochorenia ľudí a zvierat a označujú sa ako TSE (prenosné spongioformné enecefalopatie). Biologický materiál bol získaný od 39 matiek býkov slovenského pinzgauského plemena. Hovädzia genomická DNA bola izolovaná metódou proteolytickej hydrolýzy proteinázou K, fenol -- chloroformovou deprotenizáciou a etanolovou precipitáciou a následne bola analyzovaná PCR metódou za účelom odhadu PRNP genotypov. V populácii hovädzieho dobytka v celkovom počte 39 zvierat boli zistené 2 genotypy: homozygotný genotyp 6/6, ktorý mal prevahu a heterozygotný genotyp 5/6. Genotyp zodpovedný za vznik BSE 5/5 nebol zistený.
Key words:hovädzí dobytok, , BSE, PRNP, PCR, prión

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited