Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identification number: 1603
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)

Contacts
     
Graduate
     
     Projects
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The A1 variant detection of the CSN2 gene in the population of the Slovak Spotted cattle
Written by (author): Ing. Simona Kvostková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Detekcia A1 variantu CSN2 génu v populácii slovenského strakatého dobytka
Summary:
V diplomovej práci sme zisťovali detekciu A1 variantu CSN2 génu v populácii slovenského strakatého dobytka, pričom teoretická časť je zameraná na charakteristiku mlieka a jeho zloženie, pozitívny vplyv na zdravie ľudí účinkami dôležitých vitamínov a minerálnych látok obsiahnutých v ňom , alergiu, intoleranciu a mnohé negatívne účinky zapríčinené viacerými faktormi, medzi ktoré patrí najmä konzumácia A1 mlieka vo výžive človeka. V praktickej časti bol použitý biologický materiál, konkrétne odobraná krv získaná od hovädzieho dobytka v celkovom počte 111 kráv slovenského strakatého plemena, pričom bolo použité prístrojové vybavenie. Genómová DNA bola izolovaná z bukálnych slizníc, následne sme určovali polymorfizmus CSN2 génu pomocou metódy PCR-RFLP a na základe molekulovo-genetických analýz sme vyhodnotili genotypovú štruktúru sledovanej populácie.
Key words:mlieko, beta-kazeín, CSN2 gén, PCR-RFLP, DNA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited