Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identification number: 1603
University e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 

     
     
Lesson     Projects          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Factors affecting milk production
Written by (author):
Bc. Juraj Gašper
Department: Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Faktory vplývajúce na produkciu mlieka
Summary:
Cieľom tejto práce bolo urobiť prehľad odbornej literatúry a popísať fyziológiu produkcie mlieka, popísať faktory vybrané faktory pôsobiace na produkciu mlieka a popísať vybrané mliečne bielkoviny. Začiatok práce sme venovali fyziológii produkcie mlieka, kde sme popísali základnú stavbu mliečnej žľazy a priebeh laktácie. V tejto časti sa nachádza aj zloženie a porovnanie niektorých charakteristík mlieka. V ďalšej časti sme popísali niektoré faktory vplývajúce na produkciu mlieka. Snažili sme sa zamerať sa na faktory, ktoré sú známe aj laickej verejnosti, ako aj na tie, pri ktorých sa na prvý pohľad nejaví súvislosť s produkciou mlieka. Popísané faktory sme rozdelili do dvoch hlavných skupín na vonkajšie a vnútorné. V práci sme tak isto poukázali aj na niektoré rozdielnosti mlieka produkovaného rôznymi druhmi cicavcov. V poslednej časti sme podali prehľad vybraných génov mliečnych bielkovín a ich vplyv na ukazovatele mliekovej úžitkovosti. Popísané gény sme uviedli pre tri druhy hospodárskych zvierat a to hovädzí dobytok, ovce a kozy.
Key words:faktory, produkcia mlieka, mliečne bielkoviny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited