Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

Kontakty
     
Absolvent
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Faktory vplývajúce na produkciu mlieka
Autor:
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Faktory vplývajúce na produkciu mlieka
Abstrakt:Cieľom tejto práce bolo urobiť prehľad odbornej literatúry a popísať fyziológiu produkcie mlieka, popísať faktory vybrané faktory pôsobiace na produkciu mlieka a popísať vybrané mliečne bielkoviny. Začiatok práce sme venovali fyziológii produkcie mlieka, kde sme popísali základnú stavbu mliečnej žľazy a priebeh laktácie. V tejto časti sa nachádza aj zloženie a porovnanie niektorých charakteristík mlieka. V ďalšej časti sme popísali niektoré faktory vplývajúce na produkciu mlieka. Snažili sme sa zamerať sa na faktory, ktoré sú známe aj laickej verejnosti, ako aj na tie, pri ktorých sa na prvý pohľad nejaví súvislosť s produkciou mlieka. Popísané faktory sme rozdelili do dvoch hlavných skupín na vonkajšie a vnútorné. V práci sme tak isto poukázali aj na niektoré rozdielnosti mlieka produkovaného rôznymi druhmi cicavcov. V poslednej časti sme podali prehľad vybraných génov mliečnych bielkovín a ich vplyv na ukazovatele mliekovej úžitkovosti. Popísané gény sme uviedli pre tri druhy hospodárskych zvierat a to hovädzí dobytok, ovce a kozy.
Kľúčové slová:
faktory, produkcia mlieka, mliečne bielkoviny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene