Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

     
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Účinok 2 týždňového podávania epikatechínu a patulínu na zmeny aktivity pečeňových enzýmov králikov
Autor:
Ing. Mária Janíková
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce:
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Účinok 2 týždňového podávania epikatechínu a patulínu na zmeny aktivity pečeňových enzýmov králikov
Abstrakt:
Cieľom experimentálnej časti diplomovej práce bolo zistiť vplyv epikatechínu a patulínu na zmeny aktivity pečeňových enzýmov AST, ALT, ALP v krvi králikov. Do pokusu boli zaradené dospelé samice králikov v počte 25 materskej albinotickej línie (kríženec Novozélandský biely, Buskatský králik, Francúzsky strieborný) a otcovskej akromaliktickej línie (kríženec Nitriansky králik, Kaliformský králik, Veľký strieborný). Zvieratá boli rozdelené do piatich skupín: kontrolná skupina (C) a štyri skupiny experimentálne (E1, E2, E3, E4). Experimnetálnym skupinám (E1, E2, E3, E4) bol intramuskulárne aplikovaný patulín 10 g.kg-1. Skupinám E2, E3 a E4 bol intramuskulárne aplikovaný epikatechín E2 10 g.kg-1, E3 100 g.kg-1, E4 1000 g.kg-1. Vzorky krvi boli analyzované použitím automatického klinického analyzátora RX Monza. V hladinách AST v krvnom sére sme v experimentálnych skupinách s intramuskulárnou aplikáciou rôznych dávok epikatechínu v kombinácii s patulínom (E2 0,25 0,14 g.kg-1; E3 0,24 0,05 g.kg-1; E4 0,29 0,07 g.kg-1) zaznamenali mierne nesignifikantné zvýšenie v porovnaní s kontrolu a so skupinou s aplikáciou samotného patulínu. Hladina ALT v experimentálnych skupinách bola pomerne vyrovnaná v porovnaní s kontrolou, mierne zníženie bez signifikantných zmien sme zaznamenali v skupine E4 0,29 0,07 g.kg-1. Rozdiely medzi skupinami neboli štatisticky preukazné (p > 0,05). Hladina ALP bola v experimentálnej skupine E2 2,45 1,28 g.kg-1 najnižšia. Medzi kontrolnou skupinou a experimentálnymi skupinami neboli stanovené preukazné rozdiely (p > 0,05).
Kľúčové slová:
ALP, Epikatechín, Patulín, Králik, ALT, AST

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene