Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Irena Felixová
Identification number: 1621
University e-mail: irena.felixova [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Languages (FEM)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The quality of the provided services as the decision factor in building the image of the selected company
Written by (author): Ing. Filip Zelenaj
Department: Department of Languages (FEM)
Thesis supervisor: PaedDr. Irena Felixová
Opponent:Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podniku
Summary:Neustále sa rozvíjajúci trh a podmienky v ňom, narastajúca konkurencia, globalizácia v trhovom prostredí, neustále sa vyvíjajúci zákazníci a ich zvyšujúce sa nároky na kvalitu poskytovaných služieb vedú spoločnosti k rešpektovaniu týchto skutočností, a snahe k ich naplneniu. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť kvalitu poskytovaných služieb, ako jedného z hlavných faktorov ktoré vplývajú na budovanie správneho podnikového imidžu. Diplomová práca je rozdelená medzi dve hlavné časti. Prvá časť predstavuje objasnenie základných pojmov súvisiacich s kvalitou poskytovaných služieb. Druhú časť tvorí vlastná práca, ktorá je venovaná výskumu v oblasti kvality poskytovaných služieb, ktorá bude doplnená o dotazníkový prieskum z danej oblasti. Z výsledkov vlastnej práce a dotazníkového prieskumu tak následne budú vyvodené závery spolu s návrhmi a odporúčaniami.
Key words:kvalita, služby, imidž, kvalita poskytovaných služieb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited