Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identifikační číslo: 1635
Univerzitní e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 

     Výuka     Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Autor:
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Oponent:
Ing. Lukáš Rábek
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Abstrakt:BECHERA, Denis: Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí [Diplomová práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Vedúci Diplomovej práce: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. 2017 Diplomová práca sa zaoberá spracovaním problematiky využívania voľného času ľudí vo vidieckom prostredí, najmä na športové a rekreačné aktivity, ale aj na kultúrno- spoločenské udalosti. Zaoberá sa tiež potenciálom vybraného riešeného územia na tieto činnosti v spojitosti s aktivitami, ktoré ovplyvňovali územie v minulosti. Teoretická časť sa zaoberá podrobnejším rozborom slov a slovných spojení voľný čas, rekreácia a šport. Skúma ich význam a spojitosť s človekom v súčasnosti. Zaoberá sa využitím týchto aktivít v súčasnosti, skúma možnosti a nové trendy v trávení voľného času a na vývoj osobnosti človeka. Zaoberá sa skúmaním dlhodobého potenciálu oblasti a možnosťami využitia pre rekreačné a športové aktivity. Práca skúma potenciál mikroregiónu Drahoviec a využitie nadregionálnej cyklotrasy, ako nástroja na prilákanie návštevníkov do oblasti. Zaoberá sa aj minulosťou obce, porovnáva a analyzuje zmeny verejných priestorov z hľadiska dopravného, funkčného, estetického a kompozičného. Skúma spôsoby obnovy, regenerácie a budovania verejných priestorov na dosiahnutie lepšieho funkčného využitia mikroregiónu. Skúma a analyzuje moderné technológie v oblasti bezpečnosti, prevádzky, vzdelávania a športu a vo vlastnej práci ich aplikuje do riešeného územia s prihliadnutím na lokalitu vidieckeho sídla a koncept návrhu. Vlastná práca sa zaoberá riešením časti východného brehu jazera Važina v obci Drahovce. Konkrétne rieši možnosti priestoru pre vytvorenie moderného parku, ktorý má základ v tradičných riešeniach, ale nesie v sebe prvky moderného priestoru s technologickými prvkami súčasnosti. Skúma a mapuje terén s následným spracovaním a vyhodnotením údajov z analýz na obnovenie niektorých existujúcich častí a vybudovanie nových častí. Zaoberá sa využitím riešeného územia ako zástavkou a konečnou destináciou na nadregionálnej cyklotrase, ktorá by poskytovala priestory na kempovanie, kultúrne vyžitie, športové činnosti. Okrem krátkodobých aktivít sa práca zaoberá aj prispôsobením územia pre zahraničných návštevníkov a pre presunutie aktivít v obci do riešeného územia. Vlastná práca skúma aj prostredie ako činiteľa, ktorý ovplyvňuje športové a rekreačné činnosti.
Klíčová slova:
voľný čas, zeleň, technológia, rekreácia, kultúra, šport , spoločnosť, tradícia, komunikácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně