Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identifikační číslo: 1635
Univerzitní e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 

          Projekty
     
Publikace     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Architektonické a krajinarske riešenie priestorov agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí a ich dotvorenie.
Autor:
Ing. Beáta Ballová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Architektural premises design of selected agroturism - setting in rural areas and their completion
Abstrakt:
Abstract BALLOVÁ, Beáta: Architektural premises design of selected agroturism - setting in rural areas and their completion - Hosťová municipality. (Bachelor thesis)/ Beáta Ballová.- Slovak Agricultural University in Nitra. Horticulture and Landscape Engineering Faculty, Department of Garden and Landscape Architecture. -Head: Ing. arch. Ivan Čitáry, Phd. -- Qualification level : Bachelor. -- Nitra: SPU, FZKI, 2011, s 44 Bachelor's work represents a summary of the necessary information for the analysis of Ranča Hosťová. In the first part we recall the characteristic, the importance of addressing the issues of tourism, rural tourism and agroturism. Please note on the types and forms of tourism and agroturizmu today. The next part involves the methodological procedures of obtaining the necessary data, the characteristics of the object of observation and the sequence of steps. In substantial part, we focus on the Ranch in Hosťovej, where we will look at the history of the commune by the localisation data, detailed analysis of the environment. I pointed out to the attractions in the vicinity of the village Hosťová. Below is the current status of the territory, and gradually we get to the core of the proposed state of the core territory of the dotvoreným, and the elements of architecture, which was the acquisition of the appropriate greenery to work bachelor thesis. At work we have come to the conclusion that the offer of services, but also the promotion of ranča is little developed, resulting in low traffic and thereby the financial income. In the last chapter of the zacieľujeme on the layout of the campus, improving the aesthetic and functional qualities to the territory.
Klíčová slova:
rural tourism, tourism, agri-tourism, village Hosťová, Hosťová Ranch

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně