Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identification number: 1645
University e-mail: lubomira.moravcova [at] uniag.sk
 

     
     
     
Publications     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Economic and social causes of migration of population
Written by (author): Ing. Karin Kozmová
Department:
Thesis supervisor:
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ekonomické a sociálne príčiny migrácie obyvateľstva.
Summary:
Bakalárska práca objasňuje problematiku migrácie z hľadiska ekonomických a sociálnych aspektov, ktoré ju ovplyvňujú. Orientuje na sa objasnenie základných pojmov, ktoré súvisia s migráciou, faktory, ktoré ju ovplyvňujú, jednotlivé výhody a nevýhody, ktoré z nej pre jednotlivé subjekty vyplývajú. Cieľom práce je objasniť ekonomické aspekty, ktoré spôsobujú regionálne rozdiely vo výške počtu žiadateľov o azyl a v popularite jednotlivých krajín pre migrantov. Ďalším cieľom je poukázať na vývoj migračných trendov na Slovensku po vstupe do Európskej únie a na každoročne stúpajúci počet migrantov na našom území.
Key words:migrácia, mzda, push a pull faktory, nezamestnanosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited