Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikačné číslo: 1645
Univerzitný e-mail: lubomira.moravcova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra jazykov (FEM)

     
     
Projekty
     
Publikácie          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Využitie nástrojov merchandisingu pri propagácii potravinárskych produktov v maloobchode
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Useing of merchandising tools in the promotion of food in selected retail
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the use of merchandising tools in the promotion of food in selected retail. The thesis consists of two parts. The first theoretical part deals with the definition of key concepts such as retail operations, merchandising and consumer behavior. For the purpose of realization of the theoretical part, we are introducing the views and opinions of various authors within the given topic. The intention is to pay attention to the principles of merchandising and its irreplaceability within the retail unit. The second part represents the practical processing of the theoretical findings and available information based on the analysis of the selected subject. The subject of the survey is the retail operation Nitrazdroj, where we conducted a survey by using two methods. The first method used was the observation process, which subsequently led to producing of the photographs for the purpose of evaluation of the merchandising technics used at the point of sale. The second method used was a questionnaire survey which served to an evaluation of the consumers’ satisfaction with Nitrazdroj's chosen operations. Questionnaire inquiries included the design of the retail store, purchasing and product selection factors, overall atmosphere, POP and POS materials, and the CBA private label. The final solution of the thesis represents the good in-store communication at the point of sale and the use of appropriate merchandising tools for the effective food promotion.
Kľúčové slová:
merchandising, consumer behavior, POP and POS materials, private label, retail

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene