Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikačné číslo: 1645
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty     Výučba     
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Nové trendy v marketingu a ich vplyv na správanie zákazníka
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nové trendy v marketingu a ich vplyv na správanie zákazníka
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je poukázať na nové trendy v marketingu a zistiť ich vplyv na zákazníka. Z nových trendov v marketingu sú v práci obsiahnuté práve tieto: ambush marketing, obsahový marketing, product placement, event marketing, skúsenostný marketing, pouličný marketing, storytelling marketing, prediktívny marketing, digitálny a lovemarks marketing Je rozdelená na dve časti, prvá teoretická časť obsahuje nové trendy v marketingu, ktoré sa objavili na trhu v posledných rokoch. Dozvieme sa v nej viac aj o spotrebiteľovi a spotrebiteľskom správaní. V praktickej časti sa zameriavame na splnenie cieľu a metodiky práce. Pozostáva z analýzy dotazníkového prieskumu zameraného na vplyv nových trendov v marketingu na zákazníka. Záver práce je zostavený z informácií získaných v teoretickej časti a praktickej časti ku ktorému sú pridané návrhy a odporúčania.
Kľúčové slová:obsahový marketing, product placement, event marketing, marketing, spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, trendy, lovemarks marketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene