Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikačné číslo: 1645
Univerzitný e-mail: lubomira.moravcova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty
     
Výučba          
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Nové trendy v marketingu a ich vplyv na správanie zákazníka
Autor:
Pracovisko: Katedra jazykov (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
New trends in marketing and their impact on customer behaviour
Abstrakt:
The main objective of this bachelor thesis is to refer to the new trends in marketing and to find out their effect on a customer. From the new trends in marketing, this work includes: ambush marketing, content marketing, product placement, event marketing, storytelling marketing, lovemarks marketing, predictive marketing, engagement marketing, street marketing and digital marketing. Thesis is divided into two parts, first theoretical part is containing new trends in marketing, which appeared on the market in the last years. We also get to know more about customer and customer behaviour. In the practical part we focus on fulfilling the main objective and work methodology. This part also consists of questionnaire analysis, which was targeted to measure the effect of new trends in marketing on the customer. The conclusion of this work consists of information that we gathered from theoretical and practical parts and also our suggestions and recommendations.
Kľúčové slová:marketing, consumer, consumer behaviour, trends, lovemarks marketing, content marketing, event marketing, product placement

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene