Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikačné číslo: 1645
Univerzitný e-mail: lubomira.moravcova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra jazykov (FEM)

     Výučba     Projekty     Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Merchandising ako efektívna forma komunikácie vybraného maloobchodu
Autor:
Ing. Patrik Mazan, DiS.
Pracovisko: Katedra jazykov (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Merchandising ako efektívna forma komunikácie vybraného maloobchodu
Abstrakt:Predmetom našej bakalárskej práce je zistiť vplyv merchandisingových aktivít maloobchodného podniku na nákupné správanie spotrebiteľa. Bakalárska práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť a má štyri kapitoly. V teoretickej časti sa venujeme definovaniu základných pojmov, ktoré sa týkajú danej problematiky. V našej práci podrobne popisujeme maloobchodnú činnosť, základnými princípmi merchandisingu a rozmiestnením tovaru v predajni. Zameriame sa predovšetkým na analýzu merchandisingových aktivít, ktoré sú v našej práci kľúčovým bodom. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu chceme potvrdiť vplyv merchandisingových aktivít na nákupné správanie spotrebiteľa. Praktická časť je zameraná na aplikáciu a odporučenia merchandisingovej stratégie konkrétnej maloobchodnej jednotke, ktorou je spotrebné družstvo COOP Jednota v Nových Zámkoch.
Kľúčové slová:
merchandising, merchandisér, usporiadanie predajne, maloobchod

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene