Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikačné číslo: 1645
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra jazykov (FEM)

     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Merchandising ako efektívna forma komunikácie vybraného maloobchodu
Autor: Ing. Patrik Mazan, DiS.
Pracovisko:
Katedra jazykov (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce: Merchandising as an effective form of communication for selected retail
Abstrakt:
The subject of our bachelor thesis is to determine the impact of the merchandising activities of the retailer on consumer behavior. The bachelor's thesis is divided in to a theoretical and practical part and has four chapters. In theoretical part, we are focusing to define the basic concepts that are relevant to the given issue. In our work we are describing the retail activity, the basic principles of merchandising and the distribution of goods in the shop. We are focusing primarily on the analysis of merchandising activities, which are a key point in our work. We want to confirm the impact of merchandising activities on consumer buying behavior through a questionnaire survey. The practical part is focused on the application and recommendation of a merchandising strategy to a particular retail unit, which is the consumer cooperative COOP Jednota in Nove Zamky.
Kľúčové slová:
retail, merchandising, merchandiser, shoplayout

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene