Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikačné číslo: 1645
Univerzitný e-mail: lubomira.moravcova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty          
     
          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Autor: Ing. Filip Kajan
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Jana Kozáková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Abstrakt:
Cieľom tejto diplomovej práce je integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť sa skladá z poznatkov riadenia ľudských zdrojov a určenia teoretických pojmov ako je talent, talent manažment, proces talent manažmentu (identifikácia a získavanie, rozvíjanie, udržiavanie a motivovanie), ktoré som čerpal od autorov domácej a zahraničnej literatúry. Praktická časť je zameraná na spoločnosť z bankového sektora, a to, ako tam prebieha celý proces talent manažmentu. V tejto práci bol zostavený aj dotazníkový prieskum, ktorý bol zameraný na vnímanie talent manažmentu zamestnancami spoločnosti. Na základe výsledkov z dotazníkového prieskumu boli vypracované návrhy a odporúčania, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu riadenia talentovaných zamestnancov v spoločnosti z bankového sektora.
Kľúčové slová:
talent, talent manažment , proces talent manažmentu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene