Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikačné číslo: 1645
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty
     
Výučba     Projekty
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Integrate talent management as an essential part of the human resources strategy
Abstrakt:
The goal of this thesis is to integrate talent management as an essential part of the human resources strategy in a selected company. The thesis consists of a theoretical and practical part. The theoretical part includes knowledge of human resources management and determination of theoretical concepts such as talent, talent management, talent management process (identification and acquisition, development, maintenance, and motivation), which I drew from the authors of local and international literature. The practical part is focused on the company active in the banking sector and how the whole process of talent management takes place. In this thesis, a questionnaire survey was prepared, which focused on the perception of talent management by employees of the company. Based on the results of the questionnaire survey, proposals and recommendations have been developed that can contribute to improving the management of talented employees in the banking sector.
Kľúčové slová:talent management , talent management process, talent

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene