Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bio-economy as European perspective
Written by (author): Ing. Vladimír Beszédeš
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Bio-economy as a European Perspective
Summary:Abstrakt Bio-hospodárstvo môže byť definované ako ekonomika, kde základné hlavné atribúty materiálov, chemikálií a energie sú odvodené z obnoviteľných biologických zdrojov. Táto práca poskytuje prehľad o bio-hospodárstve v Európe, skúma ju v rámci politiky, koncepcie pohľadu, teoretické východiská, ako biohospodárstvo pracuje a perspektívy. Výskum sa domnieva, že definícia biohospodárstva sa vyvíja, a vykazuje podobnosti, ako je dôraz na ekonomický výstup a široké zamerania naprieč odvetviam. Väčšinou sa jedná o pozitívnu spätnú väzba na vývoj bio-ekonomiky a biohospodárstva v Európe všeobecne. Okrem toho pojem biohospodárstvo bol kritizovaný pre prezentáciu technických fixov a prejudikovala alternatívne vízie. Pre posun konkurencieschopnosti a udržateľné biohospodárstvo, táto práca žiada o pozornosť na dve dôležité témy: účasť krajín a vlád, ktoré by sa mali zapojiť pre širokú verejnosť a kľúčové zainteresované strany do otvoreného a informovaného dialógu, rovnako ako záväzok zo strany vlád a priemyslu inovovať jednotky sústredené pre úsilie o trvalo udržateľný rozvoj biohospodárstva.
Key words:bio-hospodárstvo, bio-energie, Európa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited