Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martina Verešová, PhD.
Identifikační číslo: 221
Univerzitní e-mail: martina.veresova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

     
Absolvent
     
          
Projekty     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Vývoj, premeny a súčasná štruktúra kultúrnej vinohradníckej krajiny.
Autor:
Bc. Mária Jurčová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vývoj, premeny a súčasná štruktúra kultúrnej vinohradníckej krajiny.
Abstrakt:Práca je štúdiou vzniku a vývoja kultúrnej vinohradníckej krajiny v malokarpatskej oblasti na modelovom území Pezinka ako mestského typu vinohradníctva a štúdium aspektov, ktoré túto krajinu ovplyvňovali v priebehu jej vývoja a formovali jej stav do súčasnosti. Vinohradníctvo je výrazným prvkom, ktorý v priebehu dejín tohto mesta ovplyvňoval jeho hospodársku a kultúrnu oblasť vývoja a v súčasnosti je stále symbolom mesta. Cieľom práce bola analýza kultúrno-historických a vizuálno-estetických hodnôt vinohradníckej krajiny na katastrálnom území Pezinka a zhodnotenie potenciálu jej ďalšieho rozvoja. Je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú rozvinuté širšie vzťahy a prírodné podmienky záujmového územia. Druhá kapitola je venovaná vinohradníctvu v malokarpatskej oblasti v minulosti, so zameraním na mesto Pezinok. Ďalšia časť charakterizuje pestovanie viniča v minulosti a dnes so zameraním na sortiment pestovaného viniča a technológiu pestovania viniča v minulosti. Záverečná najrozsiahlejšia kapitola rieši súčasný stav a potenciál rozvoja vinohradníckej krajiny z pohľadu riešených hodnôt. Výsledkom problematiky je návrh možností využitia vinohradov ako poloverejného priestoru v celomestskom meradle.
Klíčová slova:
krajina, vinohradnícka krajina, vinohradníctvo, malokarpatská oblasť, Pezinok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně