Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Melichová, PhD.
Identification number: 30654
 
Lecturer - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Contacts
     
     Lesson          
     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Assessing the Effectiveness of the Supporting Legislation and Institutional Environment in the United States’ Farm to School Program
Written by (author):
Department:
Department of Regional and Rural Development (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Melichová, PhD.
Opponent:
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
English

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie efektívnosti podpornej legislatívy a inštitucionálneho prostredia v programe Z farmy do škôl v Spojených štátoch
Summary:
Program Z farmy do škôl je v Spojených štátoch zameraný na prepojenie miestnych producentov s lokálnymi školskými obvodmi. Hlavným cieľom je ponúkať viac čerstvých potravín v rámci Programu školských obedov, poskytovať doplnkový trh pre producentov a celkovo posilniť komunitu. Pri snahe o podporu programu Z farmy do škôl prijali viaceré štáty rôzne legislatívne predpisy. Táto diplomová práca sa snaží lepšie pochopiť názory troch skupín aktérov podieľajúcich sa na programe Z farmy do škôl v štáte Minnesota, nadväzujúc na vplyv legislatívny pri prekonávaní bariér, ktorým súčasne čelia v rámci účasti na tomto programe. Tieto skupiny aktérov tvoria na jednej strane producentov potravín, tzv. "foodhubs". Sú to podniky alebo organizácie, ktoré aktívne organizujú a zabezpečujú zhromažďovanie, distribúciu a uvádzanie na trh potravinárskych výrobkov (predovšetkým od miestnych a regionálnych výrobcov, teda špecifická forma distribučných centier). Na druhej strane sú to školské obvody. Uvedené záujmové skupiny majú odlišné vnímanie súčasného stavu programu. Rovnako majú aj odlišné názory na to, ktoré miestne produkty sú súčasne nakupované a ktoré by mohli byť lepšie využité. Primárnym objektom výskumu boli producenti a "foodhubs", pretože väčšina dostupnej literatúry zameranej na program Z farmy do škôl je orientovaná na školské obvody, študentov a verejné zdravie. Výsledky prípadovej štúdie nasvedčujú, že štáty, ktoré prijali legislatívu zameranú na program Z farmy do škôl, majú vo všeobecnosti vyššie percento participácie školských obvodov v tomto programe. Taktiež disponujú vyšším percentom škôl, nakupujúcich potravinové výrobky od miestnych producentov z "foodhubs" a družstiev. Objem legislatívnych predpisov uvedených do platnosti sa zvyšuje každým rokom. Je dôležité pochopiť, či tieto legislatívne predpisy majú očakávaný účinok na fungovanie programov Z farmy do škôl a napomáhajú prekonávať bariéry, s ktorými sa stretajú producenti, distribučné centrá a školské obvody.
Key words:
Z farmy do škôl, distribučné centrum, miestne obstarávanie, Minnesota

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited