Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zakladanie a možnosti financovania start up spoločností v podmienkach SR.
Autor: Ing. Eliška Trnová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zakladanie a možnosti financovania start up spoločností v podmienkach SR.
Abstrakt:Startup predstavuje modernú formu podnikania, ktorá je zameraná prevažne na tvorbu nových a inovatívnych produktov. Pre startupy je charakteristické vyššie podnikateľské riziko, ale po úspešnom začiatku je vysoká pravdepodobnosť ich rýchleho rastu. Základným predpokladom pre vytvorenie produktu a zabezpečenie úspešnosti podnikania je výber a následné využívanie vhodných typov financovania. Cieľom bakalárskej práce je spracovanie teoretických poznatkov v rámci problematiky startupov a ich financovania, a následná analýza startupového prostredia na Slovensku so zameraním na zakladanie a financovanie startupov. Teoretická časť práce sa venuje definícií pojmu startup, histórií startupov vo svete aj na Slovensku, druhmi startupov, ich financovaním, a praktická časť práce je zameraná na zhodnotenie stavu prostredia malých a stredných podnikov vrátane startupov a na stav startupového ekosystému v našej krajine.
Kľúčové slová:startup, financovanie, investor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene