Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Genéza a vývoj bankového sektora v podmienkach SR.
Autor: Ing. Romana Bernáthová
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Genéza a vývoj bankového sektora v podmienkach SR.
Abstrakt:Cieľom záverečnej práce je popísať a analyzovať vznik a vývoj bankového sektora v podmienkach SR s dôrazom na jeho reštrukturalizáciu po prechode na trhovú ekonomiku. Prvý bod je zameraný na samotný vznik bankového sektora v Slovenskej republike a jeho vývoj v priebehu 19. a 20. storočia, až do roku 1989. Druhý bod je venovaný transformácii bankového sektora na trhovú ekonomiku. Spomenutý je vznik samostatnej Slovenskej republiky a vznik Národnej banky Slovenskej v roku 1993. Tretí bod je zameraný na reštrukturalizáciu a privatizáciu bankového sektora a analýzu jednotlivých rokov v ďalšom období. Jednotlivé roky sú podrobnejšie rozobraté z hľadiska sektora retailu, podnikov a finančnej situácie bánk.
Klíčová slova:transformácia, privatizácia, vývoj, bankový sektor, úver

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně