Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Genéza a vývoj bankového sektora v podmienkach SR.
Autor: Ing. Romana Bernáthová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Genéza a vývoj bankového sektora v podmienkach SR.
Abstrakt:Cieľom záverečnej práce je popísať a analyzovať vznik a vývoj bankového sektora v podmienkach SR s dôrazom na jeho reštrukturalizáciu po prechode na trhovú ekonomiku. Prvý bod je zameraný na samotný vznik bankového sektora v Slovenskej republike a jeho vývoj v priebehu 19. a 20. storočia, až do roku 1989. Druhý bod je venovaný transformácii bankového sektora na trhovú ekonomiku. Spomenutý je vznik samostatnej Slovenskej republiky a vznik Národnej banky Slovenskej v roku 1993. Tretí bod je zameraný na reštrukturalizáciu a privatizáciu bankového sektora a analýzu jednotlivých rokov v ďalšom období. Jednotlivé roky sú podrobnejšie rozobraté z hľadiska sektora retailu, podnikov a finančnej situácie bánk.
Kľúčové slová:transformácia, privatizácia, vývoj, bankový sektor, úver

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene