Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

     
Lesson
     
     
Projects
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The use of direct, indirect and inconventional instruments of the European Central Bank´s monetary policy for elimination of of crisis results
Written by (author):
Ing. Silvia Práznovská
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie priamych, nepriamych a nekonvenčných nástrojov menovej politiky Európskej centrálnej banky na eliminovanie dôsledkov krízy
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá rozborom priamych, nepriamych a nekonvenčných nástrojov Európskej centrálnej banky a jej snahy o zabránenie prehlbovania krízy a eliminovanie jej vzniknutých dôsledkov. Cieľom je rozobrať a priblížiť jednotlivé nástroje, varianty a zmapovať ich obmeny v reálnej ekonomike v procese regulácie trhu pri riešení už desať rokov trvajúcej krízy. Prvá časť je venovaná rozkladu teoretických poznatkov o monetárnej politike Európskej centrálnej banky. Vo vlastnej práci je možno vidieť postupný priebeh krízy a zmeny v číslach ekonomických faktorov, ktoré sú v najväčšej miere ovplyvňované regulačnou politikou Európskej centrálnej banky v snahe pri oživovaní menovo politického trhu.
Key words:
Európska centrálna banka, menová politika, transmisný mechanizmus, konvenčné nástroje, nekonvenčné nástroje, Kvantitatívne uvoľňovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited