Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikační číslo: 3868
Univerzitní e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Alternatívne a moderné formy financovanie podnikov v podmienkach SR
Autor: Ing. Viliam Windiš
Pracoviště: Katedra financií (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Alternatívne a moderné formy financovanie podnikov v podmienkach SR
Abstrakt:V diplomovej práci sme sa zamerali na poukázanie a teoretické pojednávanie o formách financovania malých a stredných podnikov so zameraním na alternatívne a moderné zdroje možného financovania. V úvode diplomovej práce sa zaoberáme objasnením základných princípov a pojmov spojených s financovaním v podniku, ako aj charakteristikou malých a stredných podnikov. V jadre diplomovej práce je obsiahnutá bližšia charakteristika alternatívneho a moderného financovania, ako aj zoznam rôznych druhov financovania. Praktická časť práce analyzuje výsledky z dotazníka a ich následné spracovanie. Poukazujeme na vnímanie pomoci malým a stredným podnikateľom od štátu, ako aj na účel využitia cudzích zdrojov krytia v podniku. V závere diplomovej práce sumarizujeme dosiahnuté výsledky a prikladáme predlohu dotazníka.
Klíčová slova:malé a stredné podniky, crowdfunding, startup, financovanie podnikov, alternatívne zdroje financovania

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně