Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identifikačné číslo: 3868
Univerzitný e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Finančno - ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku
Autor: Bc. Katarína Kišacová
Pracovisko: Katedra financií (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Financial and economic analysis of selected agricultural business
Abstrakt:This bachelor thesis deals with the financial and economic analysis of agricultural business and its issues. The main goals of the analysis include also the examination and comparison of financial indicators. The thesis has been divided into four chapters. The first chapter is concerned with financial analysis. In the next chapter, we have set the goal of the thesis and described brief characteristics of the business, that has been examined. The third chapter is dedicated to methodology and ratio indicators. The final and last chapter concerns with calculations and analysis of indicators and their interpretation, i.e. overall evaluation of the financial analysis. For the evaluation of financial analysis, the most frequent methods ex-post and ex-ante have been used, where we have been working with the data from the balance sheet and the profit and loss statement. The summarized results have been consequently orally evaluated and interpreted. The result of the matter has been summarized in conclusion, where we have drawn up a brief analysis of the business and its financial health in the time period of monitoring.
Kľúčové slová:financial analysis, agribusiness, rentability, costs, revenues

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene