Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts
     
     
     
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Climate changes and their impact on the agricultural sector in Slovakia
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Klimatické zmeny a ich ekonomický dopad na sektor poľnohospodárstva v SR
Summary:
Klimatické zmeny prebiehali neustále a naďalej aj prebiehať budú. V tejto práci sa zameriavam predovšetkým na klimatickú zmenu a jej ekonomické dôsledky v poľnohospodárstve. Najprv bola sila závislostí medzi úrodami a klimatickými faktormi meraná pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu. V prvom kroku boli pomocou metódy najmenších štvorcov odhadnuté parametre pre všetky premenné modelu. Finálny model bol realizovaný na základe eliminácie nevýznamných premenných v pôvodnom modeli. Ďalej sme skúmali funkčnú závislosť medzi produkciou vybraných poľnohospodárskych plodín a vybranými klimatickými faktormi. Na záver môžeme konštatovať, že najväčší vplyv na pestovanie vybraných poľnohospodárskych produktov majú extrémne výkyvy počasia ako napríklad nerovnomerná distribúcia zrážok, čo má za následok napríklad vznik extrémneho sucha alebo naopak extrémnych záplav. Avšak na každú plodinu vplývajú tieto faktory rozdielne.
Key words:
poľnohospodárstvo, klimatické zmena, Pearsonov korelačný koeficient, sucho

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited