Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Financial and Economic Analysis of a Selected Business
Written by (author): Ing. Andrea Szabóová
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Finančno - ekonomická analýza vybraného podniku
Summary:Cieľom diplomovej práce „Finančno – ekonomická analýza vybraného podniku“ je vypracovanie analýzy s dôrazom na správnu interpretáciu finančných ukazovateľov, s konečným cieľom poznania a možnosti manažovania finančného zdravia a finančnej situácie v podniku. Finančná analýza má zhodnotiť situáciu podniku a určiť, ktoré činitele a s akou intenzitou sa podieľali na formovaní finančnej situácie podniku. Umožňuje objaviť problematické oblasti a predpovedať budúci vývoj finančného zdravia podniku. Prvú kapitolu tvorí teoretický prehľad danej problematiky. Druhá kapitola je zameraná na teoretické definovanie metód, ktoré slúžia k vypracovaniu analýzy. Údaje v prvých dvoch kapitolách boli získané z odbornej knižnej literatúry. Základom pre vypracovanie analýzy boli výkazy za roky 2015-2017, ktoré poskytol podnik. V praktickej časti vypracovaná analýza poukázala na určité nedostatky, na základe ktorých boli v závere predložené návrhy, ktoré by mohli zlepšiť finančnú situáciu podniku v budúcnosti.
Key words:finančná analýza, pomerové ukazovatele, horizontálna a vertikálna analýza, finančné zdravie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited