Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Identifikačné číslo: 45057
Univerzitný e-mail: zuzana.bajusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Naplnenie cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
Autor: Bc. Veronika Lukačovičová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Oponent:Ing. Martin Richter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Naplnenie cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá analýzou Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorej ciele boli stanovené už v zmluve o založení Ríma v roku 1957. V teoretickej časti je popísaný prierez históriou, vývoj, funkcie a význam, financovanie a piliére, ciele a nástroje Spoločnej poľnohospodárskej politiky za jednotlivé programové obdobia. V rámci vlastnej práce sú spracované nástroje politiky a problematika regionálneho rozvoja vidieka za programové obdobia 2007-2013 a 2014-2020. Za obdobie 2007-2013 sú predstavené aj podporné mechanizmy, konkrétne priame platby. V závere vlastnej práce je znázornená SWOT analýza, ktorá poukazuje na silné a slabé stránky vstupu Slovenska do EÚ a taktiež porovnáva hrozby a príležitosti, ktoré súvisia s členstvom v Európskej únii.
Kľúčové slová:Spoločná poľnohospodárska politika, Európska únia, Slovenská republika, poľnohospodárstvo, nástroje a ciele SPP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene