Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Poškodenie DNA v samčích reprodukčných bunkách - mechanizmy, príčiny a následky
Autor: Bc. Barbara Terebesiová
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Ing. Michal Gábor, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Poškodenie DNA v samčích reprodukčných bunkách - mechanizmy, príčiny a následky
Abstrakt:Oxidačno-redukčné reakcie, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou metabolizmu reprodukčných buniek samcov spôsobujú vznik voľných radikálov. Pri prevahe voľných radikálov nad antioxidačnými schopnosťami organizmu vzniká oxidatívny stres. Oxidatívny stres je jednou z hlavných príčin poškodenia DNA spermií samcov vplyvom zlomov vo vláknach DNA a modifikáciami báz. Poškodenie deoxyribonukleovej kyseliny v samčích reprodukčných bunkách okrem oxidatívneho stresu spôsobuje množstvo ďalších faktorov, ako napr. poškodenie počas spermatogenézy, abnormálne dozrievanie spermií, vek, klinické procedúry a enviromentálna toxicita. V priebehu rokov sa vyvinuli metódy, ktoré slúžia na analýzu poškodenia DNA v spermiách. Fragmentácia molekuly DNA sa môže reparovať nielen v spermiách, ale i v oplodnenom vajíčku. Praktická časť bakalárskej práce popisuje vplyv trojmocného železa na oxidačné poškodenie DNA bovinných spermií. Vzorky boli kontrolované v časových intervaloch 0, 2, 8, 16, 24 hodín. Trojmocné železo pri vyšších koncentráciách (>100 mikromol.dm-3) pôsobilo aktiváciu oxidačného poškodenia DNA. Pri nižších koncentráciách (<50 mikromol.dm-3 ) sme zaznamenali, že Fe3+ nepôsobí inhibične na DNA spermie. Pri dlhodobej kultivácii (24 h) boli zaznamenané vyššie priemerné hodnoty produkcie 8-Oxo-2'-deoxyguanozínu (vzorka A - 31,02+-2,11 %) ako pri 0 h (vzorka A - 10,19+-0,55 %). Z uvedených výsledkov vyplýva, že účinok trojmocného železa na oxidatívne poškodenie DNA spermií závisí od koncentrácie pridaného železa a od času pôsobenia.
Klíčová slova:spermie, poškodenie DNA, oxidatívny stres, železo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně