Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
vědecko - výzkumná zaměstnanec - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

     
     
Závěrečná práce     
     
Publikace
     
          
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Poškodenie DNA v samčích reprodukčných bunkách - mechanizmy, príčiny a následky
Autor: Bc. Barbara Terebesiová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:
Ing. Michal Gábor, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
DNA damage in male reproductive cells - mechanisms, causes and consequences
Abstrakt:
Oxidation and reduction reactions, which are an inseparable part of the metabolism of male reproduction cells affect the formation of free radicals. If the radicals exceed the antioxidant capabilities of the organism, oxidative stress uprises. This is one of the main causes of sperm DNA damage due to DNA fiber disruption and base modification. Apart from oxidative stress, damage of the deoxyribonucleic acid in male reproductive cells is also caused by various other factors, such as damage during spermatogenesis, abnormal spermatid maturation, age, clinical procedures and enviromental toxicity. Over the years methods, which serve for analysis of the DNA damage in sperm have been developed. DNA fragmentation may be repared not only in sperm, but also in the fertilized egg. Practical part of this bachelor thesis described the effect of trivalent iron ions on oxidative damage of DNA in bovine sperm. Samples were checked in time intervals of 0, 2, 8, 16 and 24 hours. The trivalent iron activated the oxidation damage in larger concentrations (>100 micromol.dm-3). Lower concentrations (<50 micromol.dm-3 ), did not have an inhibition on sperm DNA. During long-term cultivation (24 h), the recorded mean values of 8-Oxo-2'-deoxyguanosine (sample A: 31,02+-2,11 %) were higher than those of the 0 h cultivation (sample A: 10,19+-0,55 %). From these result a conclusion arises: the effect of the trivalent iron on oxidation damage of sperm DNA depends on the concentration of iron and the time, when measurements were taken: the lenght of the cultivation.
Klíčová slova:oxidative stress, DNA damage, spermatozoa, iron

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně