Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

     
Graduate          Final thesis
     
     
Publications
     
Placements
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The use of curcumin in the prevention of induced bacteriospermia of rooster ejaculates
Written by (author): Ing. Michaela Petrovičová
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie kurkumínu pri prevencii indukovanej bakteriospermie kohútich ejakulátov
Summary:Baktérie sú prítomné všade okolo nás a reprodukčné trakty nie sú výnimkou. V reprodukčnom trakte sú však schopné znižovať oplodňovaciu schopnosť spermií, spôsobiť zápal v samičom pohlavnom trakte a u sliepok dokážu prechádzať do vajíčok, a tým ohrozovať zdravie konzumenta. Táto práca je rozdelená na dve experimentálne časti. V prvej sme sa zamerali na porovnanie komerčne dostupných médií na uchovávanie kohútích ejakulátov a v druhej na vplyv vybraných druhov baktérií (Salmonella enterica, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) a kurkumínu ako biologicky aktívnej látky na kvalitatívne parametre spermií. Na porovanie komerčne dostupných médií (Avian medium, Extendil medium) sme použili natívne preparáty ejakulátov bez úpravy a na vplyv baktérií a kurkumínu sme spermie prečistili pomocou Percoll-u a riedili v Extendil médiu. Kvalitatívne parametre spermií riedených v rôznych médiách boli hodnotené hneď po odbere/prečistení, po 2 a 24 hodinách uskladnenia pri teplote 4 °C. Pozorovanými kvalitatívnymi parametrami boli motilita spermií získaná počítačovo asistovanou analýzou spermií (CASA), životaschopnosť a akrozómová integrita analyzovaná pomocou farbičiek na mikroskopických preparátoch. Tvorba reaktívnych foriem kyslíka (ROS) a membránový mitochondriálny potenciál (MMP) boli kvantifikované pomocou luminometra a množstvo bakteriálnych kolónií prežívajúcich v komerčne dostupných médiách bolo analyzované pomocou agarózových platní. Použitie Avian media viedlo k udržaniu lepšej životaschopnosti po 2 hodinách (P<0,001), ale k podstatnému zníženiu životaschopnosti (P<0,001) došlo po 24 hodinách, tvorba ROS bola redukovaná (P<0,05) po 24 hodinách a bolo detegované vyššie prežívanie baktérií (P<0,0001). Extendil médium dokázalo urdžať vyššiu motilitu (P<0,001), lepšiu životaschopnosť (P<0,001), nižšiu tvorbu ROS (P<0,001), ale väčšie množstvo prežívajúcich baktérií (P<0,001) počas celej doby skladovania. S. enterica a E. coli pôsobili negatívne na motilitu (P<0,01) a MMP (P<0,0001). Kurkumín dokázal v oboch prípadoch baktérií pozitívne ovplyvniť zníženú motilitu (P<0,01) a MMP (P<0,0001). P. aeruginosa signifikantne znížila motilitu (P<0,0001) a MMP (P<0,0001), kurkumín však nedokázal oplyvniť zlepšenie sledovaných parametrov (P>0,05). Na krátkodobé uskladnenie kohútích ejakulátov sa Extendil medium ukázal ako vhodnejší v porovnaní s Avian medium. Baktérie sú schopné negatívne oplyvniť kvalitatívne parametre a kurkumín je vhodnou látkou na zlepšenie nami sledovaných parametrov ovplynených baktériami S. enterica a E. coli, nie však P. aeruginosa.
Key words:
spermie, baktérie, kohúty, kurkumín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited