Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv prirodzenej bakteriocenózy na oxidatívnu rovnováhu kančích ejakulátov
Autor: Bc. Kristína Rojková
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Ing. Ondřej Bučko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Influence of natural bacteriocenosis at the oxidating equalization of boars
Abstrakt:Bacterial contamination and subsequent infections or even inflammation of the male reproductive system can compromise the function of sperm and the whole spermatogenetic process, leading to significant qualitative and quantitative changes in sperm. At present, this issue is a matter of great importance. However, the issue that we have dealt with in the present bachelor thesis is the impact of naturally occurring bacteria on the fertilization process, respectively their overall impact on basic sperm parameters. Our goal was therefore to discover all possible factors that can significantly affect the oxidative balance of ejaculates. Microbiological processing of the sample was performed using the MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry), the use of which is aimed at the highly reliable and high-speed taxonomic classification of bacteria, fibrous microscopic fungi and yeasts. Using the CASA (Computer-assisted sperm analysis) system, we analyzed the motility of boars spermatozoas. By chemiluminescence we determined the total production of reactive oxygen spiecies (ROS). The mitochondrial membrane potential (MMP) was analyzed by fluorescence using a cationic dye known as JC-1 to determine the resulting mitochondrial activity. The resulting leukocytopsermia values were determined by the Endtz test optical microscope. By using the chemiluminescence, we determined the total antioxidant capacity. Using a UV-VIS spectrophotometer, we measured absorbance at a 360 nm wavelength and quantified the concentration of protein carbonyl groups. The lipid peroxidation range was determined based on malondialdehyde concentration using a spectrophotometer at 540 nm. The results of sperm motility, MMP, ROS, leukocytospermia, total antioxidant capacity, lipid peroxidation and protein carbonyl quantification have shown us that the bacteria as Echerichia coli and Proteus vulagaris significantly contribute to deterioration in male fertility. We have assessed that the natural protective effects of sperm have not achieved satisfactory results, and therefore, in the future, we suggest using appropriate antibiotics to preserve the oxidative balance of boar ejaculates.
Kľúčové slová:sperm, oxidative stress, bacterial contamination

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene