Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. art. Soňa Bellérová
Identifikačné číslo: 62885
Univerzitný e-mail: qbellerova [at] is.uniag.sk
 

     Výučba     Projekty
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Umenie a architektúra 20 storočia ako inšpiračný zdroj pre tvorbu záhradného priestoru
Autor: Ing. Michaela Ivanová
Pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Dušan Sladečka
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

Názov práce:
The Art and Architecture of the 20th Century as an Inspirational Source for Gardening.
Abstrakt:
Abstract IVANOVA', Michaela: The Art and Architecture of the 20th Century as an Inspirational Source for Gardening. [Bachelor Thesis] Michaela Ivanova - Slovak Agricultural University in Nitra. Faculty of Garden and Landscape Engineering, Department of Garden and Landscape Architecture. Bachelor's thesis: Mgr. art. Soňa Bellérová Nitra: FZAKA. 2018 Water is the most important and most widespread element on our planet. One meets with water from his birth until the last day of his life. So the water is accompanying us constantly, even though we do not even realize it. We consider it to be a matter of course, and we do not pay much attention to it. A person is always beautifying his surroundings. In the meantime, the water element has become part of either private or public spaces of varying need. Nowadays, there are many problems with a shortage water itself and its beneficial effects on the human organism. The aim of this bachelor thesis was to point out the importance and functionality of the fountain in the urban environment. At the same time, to analyze the development of the fountain and the power of the power to create space in the 20th century. The bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, I will deal with the periods that influenced Slovak art, further with the history of fountain development. In the practical part, I will deal with revitalization the public space where the fountain is located. Key words: fountains, socialist art, 20th century art, development of architecture
Kľúčové slová:fountains, socialist art, 20th century art, development of architecture

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene