Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Juraj Gašper
Identifikační číslo: 65823
Univerzitní e-mail: xgasperj1 [at] is.uniag.sk
 
4179T02  manažment živočíšnej výroby I-MZV
FAPZ I-MZV den [sem 3, roč 2]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
2. ročník / 3. semestr studia

     
Absolvent
     
Závěrečná práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Faktory vplývajúce na produkciu mlieka
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Faktory vplývajúce na produkciu mlieka
Abstrakt:
Cieľom tejto práce bolo urobiť prehľad odbornej literatúry a popísať fyziológiu produkcie mlieka, popísať faktory vybrané faktory pôsobiace na produkciu mlieka a popísať vybrané mliečne bielkoviny. Začiatok práce sme venovali fyziológii produkcie mlieka, kde sme popísali základnú stavbu mliečnej žľazy a priebeh laktácie. V tejto časti sa nachádza aj zloženie a porovnanie niektorých charakteristík mlieka. V ďalšej časti sme popísali niektoré faktory vplývajúce na produkciu mlieka. Snažili sme sa zamerať sa na faktory, ktoré sú známe aj laickej verejnosti, ako aj na tie, pri ktorých sa na prvý pohľad nejaví súvislosť s produkciou mlieka. Popísané faktory sme rozdelili do dvoch hlavných skupín na vonkajšie a vnútorné. V práci sme tak isto poukázali aj na niektoré rozdielnosti mlieka produkovaného rôznymi druhmi cicavcov. V poslednej časti sme podali prehľad vybraných génov mliečnych bielkovín a ich vplyv na ukazovatele mliekovej úžitkovosti. Popísané gény sme uviedli pre tri druhy hospodárskych zvierat a to hovädzí dobytok, ovce a kozy.
Klíčová slova:
faktory, produkcia mlieka, mliečne bielkoviny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně